Visie

De Messiaanse Gemeente Beith Shalom wil een geloofsgemeenschap zijn die gehoor geeft aan de oproep van Yeshua/Jezus om Hem te volgen op weg naar het komende Rijk van God en uit te zien naar Zijn wederkomst. Beith Shalom is zich bewust van haar Joods-Bijbelse wortels en wil zich in haar organisatie en activiteiten daarnaar richten.

Reacties zijn gesloten.