Orde van dienst

10:30 Opening met Shofar en gebed

Aansteken van de shabbat kaarsen

Shema Israël

Verbondsmaal

Lofprijs

Bijbellezing (HSV) en bespreking

Lofprijs

Tijd voor gebed en getuigenissen.

Aärons zegen

Reacties zijn gesloten.