Wekenfeest Sjavoeot

Wekenfeest ‘Sjavoeot’

Het feest Sjavoeot wordt 7 weken oftewel 50 dagen na Jom HaBikoerim, de ‘Dag der eerstelingen’ gevierd, Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor wekenfeest.

De Omertelling begint op de dag na de Shabbat van Pesach en eindigt 50 dagen later op Sjavoeot.

Sjavoeot is aan het eind van de gerstoogst die in de periode van Pesach begon en tegelijk is Sjavoeot aan het begin van de tarwe oogst, dubbel feest. Het was de gewoonte om de oogst aan te bieden in de tempel als offer, ook wel eerstelingen genoemd. Sjavoeot heet daarom ook wel het feest van de eerstelingen. De maat graan die werd aangeboden was de maat omer, vandaar de naam omertelling.

In de synagoge wordt het boek Ruth gelezen, omdat dit speelt in de periode van de oogst.

Ook denken we er aan hoe Mosje de Tien Geboden kreeg op de 50e dag na de uittocht op de Sinaï.
Na de uittocht uit Egypte verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinaï, waar God de Tien Geboden gaf.

Met Sjavoeot wordt er versierd met bloemen, fruit en planten omdat de Sinaï er toen mogelijk ook mee vol stond.

Er worden melkgerechten gegeten, omdat de voedende kracht van melk symbool staat voor de Thora.

Naast Ruth wordt ook de wet voorgelezen, aseret ha-dibrot, ‘de 10 woorden’.

Om het oogstfeest te vieren trok men gezamenlijk naar Jeruzalem.
Eenmaal daar begint de uitstorting van de Ruach HaKodesh op de gemeente die we lezen in handelingen 2.

Reacties zijn gesloten.