Maaltijd aan de vooravond van Pesach (Erev Pesach)

http://beith-shalom.nl/wp-content/uploads/2020/04/Messiaanse-Machzor-Pesach.docx De Haĝada

Seder maaltijd 8 april 2020

Matzot (Feest van de ongezuurde broden)

Na de verlossing door het Lam (Pesach), mag je zoeken naar levensheiliging (Feest van ongezuurde broden).
Met de lamp van het woord en met de hulp van de Heilige Geest mag je je leven nagaan, op zoek naar oud ‘zuurdeeg’ in je leven.

In het Nieuwe Testament worden een aantal dingen letterlijk ‘zuurdeeg’ genoemd.

Lukas 12:1 Hypocrisie
Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij

Mattheüs 16:6. Bijbelkritiek en ongeloof
Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Sadduceeën

1 Korinthe 5:8 Slechtheid, onverzoenlijkheid en oude gedachtenpatronen

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid,
maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.  

Een gedachte van Rabbijn Mendel Levine wil ik voordragen: Hij blikt vooruit naar sederavond:
Rabbijn Mendel Levine verteld dat de Talmoed zegt, dat ook iemand anders voor jou het offer mag brengen. Hij die iets goed te maken heeft is het toch logisch dat hij het offer moet brengen? En niet iemand ander dat voor hem zou doen? Wij zijn allemaal met elkaar verbonden, we vormen 1 lichaam. Als de 1 een offer moet brengen en de ander doet het dan is die innerlijke verbondenheid alsof hij dat zelf heeft gebracht. Los van de reden of de omstandigheden, de innerlijke verbondenheid die er onder ons moet zijn brengt dus dat iemand een offer kan brengen namens iemand anders. En dat het effect van het brengen van dat offer op de oorspronkelijke schuldige komt en die mag dan weer terug in de gemeenschap komen, eigenlijk een hele bijzondere gedachte. Helemaal opkomen voor een ander, meevoelen met een ander, actief zijn. En in dit geval denk ik aan Mosjeh. Mosjeh groeit op aan het Egyptische hof na gered te zijn door de Egyptische prinses. Maar hij gaat toch even kijken bij zijn broeders. En daar ziet hij dat daar een joodse man wordt afgeranseld door een Egyptische opzichter. Mosjeh ziet dat daar iemand onschuldig lijdt wordt gepijnigd, hij snelt hij nader en hij schakelt de Egyptenaar uit. dat gevoel voor de ander, dat is 1 van de redenen dat God Mosjeh heeft uitgekozen om de leider van het Joodse volk te zijn. Het gevoel hebben voor wie dan ook en daarvoor opkomen.

Op dit punt aangekomen gaat Levine verder over de sederavond en het meebeleven van de uittocht uit Egypte. Mijn eerste gedachte bij offers ging niet uit naar Mosjeh maar naar Yeshua. Zelf zou ik hoe het joodse volk onschuldig leed willen koppelen aan hoe Yeshua onschuldig leed vanwege jou en mij. Een andere paralel is dat Mosjeh als pleitbezorger van het Joodse volk voor de farao stond tot 10 maal toe, zoals Yeshua voor ons pleit bij de Vader. De 1 mag offeren voor de ander, is ook onze redding omdat Yeshua, als Lam Gods, is geslacht voor onze misstappen. Dat wanneer de rabbijn zegt dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en 1 lichaam zijn, dan dat is volledig terecht, wij mogen 1 zijn als gemeente en met de yeshua hamashiach.

Reacties zijn gesloten.