Loofhuttenfeest

Bij loofhuttenfeest (Sukot) wordt allereerst aan de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn gedacht. Daarom moest men tijdens dit feest in een hut van bladeren wonen. In leviticus lezen we hoe het feest gevierd moet worden. Door een week in zo’n loofhut, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming. Loofhuttenfeest is tegelijk het oogstfeest. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen, brachten de boeren in warme spreken de nacht door in hutten op het land.

Het feest begint de 15e Tisjri. (sep/okt) De hut wordt gemaakt vlak bij huis, het dak moet van takken en gebladerte van bomen gemaakt worden, zodat je erdoorheen de hemel kunt zien. De hut wordt versierd met vruchten die verwijzen naar de oogst. De vier boomvruchten wormen samen de Loelav, die bestaat uit;
Een etrog, een citrusvrucht, een palmtak, maretaken en beekwilgtakjes.


Deut 16:14, start met  “Verblijd u op het feest”.
Wat vier je nu eigenlijk bij Sukot, misschien de oogst waar je al hard voor gewerkt hebt? Met Pesach vier je echt de bevrijding en met shavuot vier je dat God tegen je spreekt en bovendien zit je met sukot in een hut en het begint al herfst te worden en je bent blootgesteld aan de elementen en juist op sukot moet je je verblijden. En nog iets, op Sukot is het boek dat gelezen wordt bij Sukot is Prediker (Kohelet), niet bepaald het eerste boek waar we aan denken bij blijdschap. Maar als je even wat verder kijkt, Prediker die bekijkt alles, en hij bekijkt vooral wat mensen verwerven, waar mensen zo hard voor werken. Waar gaat je erfenis eigenlijk heen, als je er niet meer bent, en wat heb je eigenlijk aan wijsheid en kennis? en Prediker komt tot de conclusie dat alles lucht en leegte is. Dus zegt hij, wat je moet doen is je verblijden, is genieten, is blij zijn, en op Sukot wordt er ook even afstand genomen van alles wat je verworven hebt, je huis, je comfort, en je gaat in een hut leven die je zo mooi mogelijk maakt, 7 dagen lang in die hut, en dan je verblijden omdat je onder een open hemel woont, dat je die hemel kan zien, omdat je het leven gekregen hebt, ook zonder comfort kun je dat vieren. Een hut is tijdelijk en vergankelijk, dat is ook waar je bij Sukot aan denkt, even afstand nemen en weten dat alles tijdelijk is net als die hut tijdelijk is. Het is een feest van blijdschap en gastvrijheid. 
De 2 dagen die volgen op sukot zijn ook feestdagen: Sjemini Atseret, slotfeest met gebed om regen en een vruchtbaar jaar. En Simchat Tora, vreugde van de wet, worden tot Sukot gerekend. In later tijden is in Jeruzalem een uitbundig waterschepfeest aan het loofhuttenfeest toegevoegd. Water dat geschept werd uit de Siloam-bron en gebracht en uitgegoten op het tempelplein. Het ging gepaard met zeer grote vreugde. Het element water kreeg een plaats in de gebeden. Tegen de achtergrond van dit waterschepfeest kunnen we ook beter de woorden van Jezus begrijpen toen Hij zei: Johannes 7:37-38 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Reacties zijn gesloten.