Bidden richting Jeruzalem?

2 Kronieken 6:34-35
Wanneer Uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijanden, op de weg waarheen U hen zendt, en zij bidden tot U, in de richting van deze stad, die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd, luistert U dan vanuit de hemel naar hun gebed en naar hun smeekbede, en verschaf hun recht.

1 Koningen 8:44
Wanneer Uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijand, op de weg waarheen U hen zendt, en zij bidden tot de HEERE, in de richting van deze stad, die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd,

1 Koningen 8:48 en als zij zich in het land van hun vijanden die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot U bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot U bidden in de richting van hun land, dat U aan hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam gebouwd heb, luistert U dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, naar hun gebed en hun smeekbede en verschaf hun recht.

Daniël 6:11 Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

In bovenstaande verzen kun je lezen dat er gebeden wordt richting Jeruzalem. De context is hier ballingschap, oorlogsvoering en het ten strijde trekken. Ik denk dat het voor nu ver gezocht is perse naar Jeruzalem te moeten bidden. Mede omdat daar de tempel nu niet meer is; “Uw vaste woonplaats” en “en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd”.
Wij mogen naar binnen kijken, en daarom sluit ik de ogen tijdens gebed.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.