Avondmaal

Het brood

Context (1 Korinthiërs 10:14-17 en 11:23-29).

1 Korinthe 11:23
Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

1 Korinthe 11:29
Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

Voordat wij het avondmaal vieren hebben wij voor onszelf een bezinningsmoment genomen, heb je nog iets goed te maken met broer of zus in de HEERE of vergeving te vragen aan God of iemand anders?

De leider van de Sederviering breekt de halve Matza in stukjes op een schaal en laat deze rondgaan. Daarna heft hij een stukje van de Matza op en zegt:

Mattheüs 26:26
En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

1 Korinthe 11:24
en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

In de evangelieen lezen we dit niet maar in 1 Korinthe 11:24 lezen wij pas dat wij het avondmaal tot Zijn gedachtenis moeten vieren.

Baruch Ata, Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, haMotzi lechem min haAretz!

De zegen of dankzegging zou als volgt kunnen zijn gegaan, wat betekend; Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, die het brood uit de aarde laat voortkomen!

Eet, dit is het lichaam van Yeshua Adoneinu, het Lam van G’d, voor ons in de dood gegeven.

De wijn

1 Korinthe 11:25
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech haOlam, bore p’ri haGafen, amen!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, Gij die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen, amen!

Drinkt, dit is het bloed van Yeshua Adoneinu, het Lam van G’d, dat voor ons aan het kruis is vergoten!

L’chaim.

In principe vieren wij avondmaal op de sederavond.

Reacties zijn gesloten.