Tzittzit

Numeri 15:38
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen.

Al de generaties door is dus tot op heden.

Deut. 22:12
Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken.

Hier lezen we niet meer dat het specifiek is voor Israelieten. Je voelt je persoonlijk angesproken als je dit leest. Ik lees het zelfs zo dat je de tzittzit ook zelf vervaardigd.

Matt. 23:5
Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot.

Niet om aan een ander te laten zien hoe goed jij de wet trouw bent, dus niet te opvallend.

Numeri 15:40
opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben de HEERE, uw God.

De tzittzit is bedoeld voor jezelf zodat jij aan de wet herinnerd wordt als je er naar kijkt. Hij is ook mijn HEERE en mijn God, daarom draag ik de tzittzit.

Fun fact

De volgorde van de windingen en de knopen op Sefardische wijze zijn als volgt opgebouwd:

Dubbele knoop – 10 windingen – dubbele knoop – 5 windingen – dubbele knoop – 6 windingen – dubbele knoop – 5 windingen – dubbele knoop.

10 getalswaarde voor de Jod
5   getalswaarde voor de Heh
6   getalswaarde voor de Wav
5   getalswaarde voor de Heh

In volgorde van boven naar beneden zou men dus JHWH kunnen lezen, de naam van God.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.