Shabbat

Exodus 20:8-10
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, uw dienaar, noch uw dienares – Of: uw slaaf, noch uw slavin. noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

De bedoeling van het niet werken is mijns inziens de gelegenheid om die tijd met God door te brengen en in Zijn rust te mogen leven.

Marcus 2:27
En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.

Matt 12:12
Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen.

Het is dus niet zo dat je op Shabbat niets mag doen!

Handelingen 15:21
Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Hieraan veronderstel ik dat het goed is elke shabbat de wet voor te lezen.

Ezechiƫl 20:12
Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt.

Reacties zijn gesloten.