Het feest der ongezuurde broden.

Na de sedermaaltijd op de vooravond van het Pascha begint het feest der ongezuurde broden. Lees Ex.12 voor de instelling van het Pascha.

Exodus 12:14-17
Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

Hier lezen we dat we dit feest begint en eindigd met een Shabbat. 7 dagen eten we ongezuurd brood, matzes welteverstaan. Vierkant naar de tegels die men in Egypte moest bakken onder slavernij.

1 Korinthe 5:6b-7
Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

Zuurdesem, zuurdeeg of gist, in elke vertaling heet het weer anders, moet uit het huis volgens joodse traditie. Voor ons geldt dat het hier om het gist in ons leven gaat, om zonde in ons leven, niet bloodgesteld door een lamp met olie maar door de Heilige Geest, in een week van bezinning.

Lucas 12:1
Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij

Ook hier wordt de zonde vergeleken met gist. Het zuurdesem staat voor wat zondig en slecht is, dat moet opgeruimd worden voordat je het Pascha viert.

Mattheüs 16: 11-12
Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Zie ook vers 6, zuurdeeg/zonde waren ook de wetten en regeltjes van mensen.

1 Korinthe 5:8
Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Een kleine, slechte gewoonte in je leven kan grote gevolgen hebben voor je geestelijk leven. Paulus roept ons denk ik hier ook op om het feest mee te vieren met de Joden. De invulling laat ik over aan u.

Deuteronomium 16:3
U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende – want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken – om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven.

Een althoos durende inzetting die 7 dagen duurt.

Reacties zijn gesloten.